top of page
Vattenverket_edited_edited.jpg

Villkor vid festvåningsbokning

Bokning
Alla bokningar bekräftas skriftligen senast en vecka efter bokningstillfället. Bekräftelsen skall returneras underskriven samt angiveten faktureringsadress med organisationsnummer.

Betalningsvillkor
Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om deltagarna i tillställningen skall betala något var för sig, skall beställaren informera deltagarna t ex på inbjudningskort, kallelse eller med biljett och ange vad beställningen inkluderar och vad deltagarna själva ska betala av tillkommande kostnader.

Har avtal träffats om betalning mot faktura ska full likvid erläggas inom 10 dagar ifrån fakturadatum. Om betalningsfristen överskrids har Vattenverket rätt att debitera dröjsmålsränta med 2 % per månad.

Avbeställning
Fram till 4 veckor innan ankomst utan kostnad.
4 – 3 veckor innan ankomst: 75% av det avtalade/bekräftade priset.
Mindre än 3 veckor före ankomst: Full debitering.

Minskning av gästantal
Minskning av högst 10 procent av antalet deltagare får göras innan kl 11.00 tre arbetsdagar innan bokad dag utan kostnad.


Specialkost
Vid måltider i arrangemanget är beställaren skyldig att meddela eventuella kostavvikelser/allergier senast 5 dagar innan arrangemanget.

OBSERVERA att vi är kontantfria och tar förutom fakturering endast kort eller swish.

Vattenverket_edited_edited.jpg

VATTENVERKET
Insjöhagsvägen 14 | 181 62 Lidingö
Tel 08 – 33 55 00 | info@vattenverket.se

Cafe & bageri öppet alla dagar 9-17

Följ oss på

  • Facebook - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle
bottom of page