top of page

Villkor vid festbokning

 

Bokning
Alla bokningar bekräftas skriftligen senast en vecka efter bokningstillfället. Bekräftelsen skall returneras underskriven samt angivet förskottsbelopp betalas in. Senast 4 veckor före ankomst ska beställaren lämna uppgift om exakt antalet gäster samt hur många som är barn.

Betalningsvillkor
Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om deltagarna i tillställningen skall betala något var för sig, skall beställaren informera deltagarna t ex på inbjudningskort, kallelse eller med biljett och ange vad beställningen inkluderar och vad deltagarna själva ska betala av tillkommande kostnader. Vid bokning erläggs förskottsbetalning, 25% av bokat
belopp. Beloppet återbetalas om avbokning sker enligt avbeställningsreglerna. Resterande belopp ska betalas 4 veckor innan arrangemanget. Övriga tillägg kan betalas med tex faktura i efterhand.

Har avtal träffats om betalning mot faktura ska full likvid erläggas inom 10 dagar ifrån fakturadatum. Om betalningsfristen överskrids har Vattenverket rätt att debitera dröjsmålsränta med 2 % per månad.

Avbeställning
Fram till 12 veckor innan ankomst utan kostnad.
12– 4 veckor innan ankomst: 75% av det avtalade/bekräftade priset.
Mindre än 4 veckor före ankomst: Full debitering.

Minskning av gästantal
2-4 veckor innan ankomst; Minskning av 10% av gästantalet utan kostnad.
Mindre än 2 veckor: Full debitering.

Observera att vi är kontantfria. Kom ihåg att informera era gäster att det är kortbetalning eller Swish som gäller i baren.

Vattenverket%2520L-stort_edited_edited.j

VATTENVERKET
Insjöhagsvägen 14 | 181 65 Lidingö
Tel 08 –766 09 29 | info@vattenverket.se

 
Café öppet alla dagar 8 - 17


Följ oss på

  • Facebook - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle
bottom of page